นัดเม็ดแตดเด็กม.ต้น เปิดม่านรูดเม็ดแตดก่อนไปโรงเรียน

นัดเม็ดแตดเด็กม.ต้น เปิดม่านรูดเม็ดแตดหีสวยก่อนไปส่งโรงเรียน